Kontakt


Mateusz Kopaczyński

Pytania dotyczące działania Zespołu ekspertów ds. studenckich PKA
oraz rekrutacji w roku 2022 prosimy kierować do Koordynatora Zespołu Ekspertów ds. studenckich – Mateusza Kopaczyńskiego

pka@psrp.org.pl